Afkøb styrker
din virksomheds likviditet

Afkøb optimerer virksomhedens nøgletal på soliditet og likviditet (Working Capital)

Afkøbsløsning hos AL Finans

En afkøbsløsning hos AL Finans optimerer din virksomheds nøgletal på soliditet og working capital. AL Finans tilbyder afkøb af fakturaer og fordringer. Det giver din virksomhed mere likviditet. En afkøbsløsning gør kreditsalg til kontantsalg.

Optimering af virksomhedens likviditet

Mange virksomheder overser vigtigheden af at holde kapitalbindingen i working capital nede. En høj working capital betyder unødvendig kapitalbinding og dermed forbigåelse af investeringsmuligheder. 
En gennemgang af arbejdskapitalen med en optimering af pengebindingen for øje, er en af de billigste måder at frigøre likviditet til bl.a. investering i vækst. 

Forudsætninger for at en afkøbsløsning kan indgåes:

  • Debitorerne skal kreditgodkendes af AL Finans - hver enkelt debitor tildeles et afkøbslimit
  • Regelmæssig samhandel med debitorer eller enkeltstående større fordringer på udvalgte debitorer
  • Fakturaer afkøbes i samme valuta, som de er udstedt

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af AL Finans


Felter med * skal udfyles
Kontakt
Luk

Information

AL Finans A/S

Sluseholmen 2
2450 København SV
Google Maps

Hovednummer

+45 43 43 49 00 


Felter med * skal udfyles