Få svar på dine spørgsmål

Finder du ikke det du søger, er du altid velkommen
til at kontakte os

FAQ

Hvordan sender vi fakturaer til AL Finans?

Hver gang I sender en faktura til en kunde, skal I enten sende en kopi til os på mail eller uploade en kopi i AL Finans Online, hvor den behandles. Herefter sker udbetaling til jer.

Hvem kan bruge factoring?

Virksomheder med en årsomsætning på mindst 8 mio. kr, der sælger varer med kredit. Factoring kan kun bruges til B2B salg, da vi ikke kan kreditvurdere privatkunder. Til gengæld kan vi hjælpe med kreditvurdering af erhvervskunder over stort set hele verden. 

Hvordan kommer vi i gang med factoring?

Book et møde med en af vores factoringeksperter. Her gennemgår vi jeres kundebase og andre forhold af betydning for samarbejdet og beregner, om en factoringaftale vil være gunstig for jer og for AL Finans. 

Hvor hurtigt kan vi komme i gang med factoring?

Når vi er enige om en aftale, går der ca. 2 uger før alle formaliteter og systemer er på plads. Der skal f.eks. underskrives fuldmagter, og jeres revisor skal acceptere den ændrede regnskabspraksis. Det hele starter med et møde.

Hvad koster factoring?

Der betales et gebyr per faktura og en kassekreditrente. Størrelsen afhænger af antal fakturaer, engagementets størrelse samt virksomhedens og kundernes branche og risikoprofiler.

Hvordan får vi adgang til vores dokumenter?

Det er let: Som factoringkunde har I adgang til AL Finans Online, hvor I får et nemt og hurtigt overblik over debitorer, fakturaer og likviditet. Samtidig kan jeres kunder logge ind og se deres egen debitorkonto, printe fakturakopier, etc. 

Hvor meget får vi udbetalt med det samme?

Der udbetales 80% af fakturabeløbet. 

Hvor hurtigt får vi udbetaling?

AL Finans udbetaler den aftalte procentdel af hver faktura, så snart den er modtaget og godkendt. Restbeløbet udbetales, når kunden har betalt sin faktura.

Hvordan oplever vores kunder factoring?

Jeres kunder vil opleve en lettere administration i hverdagen, når de får online adgang til kontoudtog, fakturakopier og meget andet. Deres betalingsbetingelser er de samme som altid, og I fakturerer dem helt, som I plejer. 

Kontakt
Luk

Information

AL Finans A/S

Sluseholmen 2
2450 København SV
Google Maps

Hovednummer

+45 43 43 49 00 


Felter med * skal udfyles